Samenwerkingsdag was een succes

Geplaatst op maandag 9 februari 2015

Samenwerkingsdag Samenwerkingsdag 2 Samenwerkingsdag 3Samenwerkingsdag 4

De Samenwerkingsdag van het team en ouders van de Windroos op maandag 9 februari was een succes. Ruim 30 ouders hebben samen met de teamleden van de Windroos onder leiding van twee trainers van het CPS, Hens Galjaard en Roland Zuidema, een goede en constructieve studiedag gehad. Samen werden verschillende actiepunten besproken die er toe moeten leiden dat de samenwerking tussen de school en de ouders verbetert. Het doel is dat een goede samenwerking leidt tot meer welbevinden van alle betrokkenen, maar vooral van de kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid leidt tot welbevinden en uiteindelijk tot betere prestaties. De volgende stap is het formeren van een regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit ouders en leerkrachten en zal het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid vorm geven. Als bekend is uit welke leden deze regiegroep bestaat zal dat direct bekend gemaakt worden.