Visie op ouderbetrokkenheid

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2015

De regiegroep ouderbetrokkenheid heeft haar visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd. Deze visie is breed gedragen door de ouders en teamleden van de school. Onder het motto SCHOOL ZIJN WIJ SAMEN is de volgende visie opgesteld:

Ouders en teamleden van de Windroos vinden het belangrijk dat iedereen welkom is op school en zich daar prettig en veilig voelt.

Onze samenwerking is gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en wederzijds begrip. 

We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we leren van en met elkaar, in vertrouwen en met plezier. 

De communicatie verloopt open, eerlijk en transparant en bovengenoemde uitgangspunten zijn zichtbaar in woord en daad.