Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Geplaatst op vrijdag 20 november 2015

Stichting SchOOL is op zoek naar 6 ouders en 6 medewerkers voor de nieuwe GMR die samen met de medezeggenschapsraden (MR-en) en het college van bestuur (CvB) gaan werken aan de versterking van de medezeggenschap van Stichting SchOOL.

Na het aftreden van de oude gemeenschappelijke medezeggenschapsraad deze zomer is het college van bestuur in gesprek gegaan met de medezeggenschapsraden (MR-en) van alle scholen om te komen tot een nieuwe GMR. Tijdens drie bijeenkomsten met alle MR-en van de scholen en het CvB, is besloten dat er verkiezingen voor een nieuwe GMR komen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 2 december 2015!

Medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en om initiatief te nemen. De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Als lid van de GMR kan jouw standpunt het verschil maken!

Als lid van de GMR:

  • Behartig je de belangen voor leerlingen en ouders van alle scholen en de medewerkers van de hele organisatie van Stichting SchOOL;
  • Ga je in gesprek met het bestuur over zaken die voor alle scholen gelden; denk aan onderwijsbeleid, financieel beleid of personeelsbeleid;
  • Kun je invloed uitoefenen en initiatief nemen.

Wat brengt het lidmaatschap van de GMR je als ouder of personeelslid?

  • Het biedt je de mogelijkheid om in de keuken van het schoolbestuur rond te kijken. Dat is niet alleen interessant en leerzaam, maar ook noodzakelijk;
  • Het leert je meer over de bestuurlijke aspecten van onze scholengroep;
  • Het biedt je de mogelijkheid jezelf persoonlijk te ontwikkelen;
  • Het geeft je de gelegenheid het verschil te maken en de belangen van ouders maar ook van de medewerkers te behartigen.

Lees meer op de site over wat een GMR doet, waarom dit zo belangrijk is en wat dit voor jou kan betekenen. Wil je je verkiesbaar stellen? Vul dan het aanmeldformulier via de site in vóór woensdag 2 december 2015. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken in de nieuwe GMR, zullen de ouders en personeelsleden in de MR-en zich uitspreken met een schriftelijke stemming op de verkiezingsavond op 8 december. www.stichtingschool.nl/gmr . 

 

Banner_940x380px_GMR_DEF