Het team

De Windroos heeft als directie één directeur. Verder zijn er dertien groepsleerkrachten (waaronder twee intern begeleiders) en één vakleerkracht gymnastiek.

Aan de Windroos is een school logopedist verbonden en er kan een beroep gedaan worden op de ambulante begeleiding voor speciale zorgleerlingen. Onze intern begeleiders zijn samen twee en een halve dag ambulant en regelen alle zaken rondom toetsingen, algemene schooltoetsen en doorverwijzing van kinderen naar externe instanties.

Voor twee dagen per week hebben we een conciërge en voor twee en een halve dag een administratief medewerkster.

Directeur:                  Karin Collin

Groepen en leerkrachten:

groep 1/2 Clipper:   Juf Stefanie

groep 1/2 Boot:        Juf Ali

groep 3:                      Juf Annet

groep 4:                     Juf  Annemarieke

groep 5 :                    Juf Joke

groep 6 :                   Juf Genevieve

groep 7 A:                Meester Henk

groep 7 B:                Juf Isa en meester Tim

groep 8:                    Juf Mieke, Juf Isa en Juf Janneke

 

IB:                               Juf Chantal en Juf Mieke

Gymnastiek:              Meester Jeroen

Administratie:           Anouska

Conciërge:                 Arie en Bob.