Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.

 

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn:

  • Praten over de schoolregels
  • De sfeer op school bespreken en verbeteren
  • Een schoolfeest helpen organiseren
  • De tevredenheid over de manier van lesgeven bespreken
  • Een actie op touw zetten (bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid rondom school, milieu, etc.)

De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig