Onze school

De Windroos is een openbare school die toegankelijk is voor ieder kind ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders. De school ligt in het noordelijke deel van Lelystad in de wijk ‘ het Karveel’. De Windroos bestaat sinds 27 oktober 1975 en telt op dit moment 230 leerlingen.

De leerlingen van de Windroos komen vooral uit de wijk het Karveel. Het leerlingaantal is de laatste jaren gestegen. Deels omdat de wijk op dit moment aan het verjongen is. De eerste bewoners van de wijk vertrekken naar een kleinere woning en de vrijkomende huizen worden veelal gekocht door jonge gezinnen. Ook weten steeds meer ouders uit de omliggende wijken (de Veste, de Schans, Gondel en Kempenaar) onze school te vinden.

Wij vinden de sfeer goed, men gaat respectvol met elkaar om, kinderen komen graag naar school en de school heeft een positief imago. Het kind in de klas met zijn leervragen staat centraal. We staan voor de optimale ontwikkeling van elk kind met al zijn specifieke kenmerken en bieden hen daartoe het meest optimale onderwijs. Tevredenheid, in brede zin van het woord, van kinderen, ouders en medewerkers is een belangrijk ijkpunt.

Wij vinden een goed contact met ouders belangrijk. Deze contacten zullen de komende jaren geïntensiveerd worden en een uitwerking krijgen in educatief partnerschap.

Wij maken hiermee gebruik van de positieve effecten van ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie.

U als ouder wordt actief betrokken bij het leerproces van uw kind. Voor een goede aanpak op maat is regelmatig contact tussen ouders en school van groot belang.