Protocollen

Onderstaande protocollen zijn ter inzage op school.

 • Protocol Aannamebeleid Stichting SchOOL
 • Protocol aanvraag interventies – arrangementen
 • Protocol Cito Eindtoets groep 8
 • Protocol uitsluiting voor Cito Eindtoets groep 8
 • Protocol doublure/verlenging/versnelling
 • Protocol Dyslexie
 • Protocol Groepsbespreking
 • Protocol Groepsindeling
 • Protocol Hoogbegaafdheid
 • Protocol Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling
 • Protocol Incidentenregistratie
 • Protocol Klachtenregeling
 • Protocol de Leerlingenraad
 • Protocol Medicijnverstrekking
 • Protocol Observatieplaatsing
 • Protocol Ongewenste Omgangsvormen en Schoolveiligheid
 • Protocol Ontwikkelingsperspectief
 • Protocol Oudergesprekken
 • Protocol overgang groep 2 naar groep 3
 • Protocol Pesten Kindversie
 • Protocol Pesten Ouderversie
 • Protocol Regels en Afspraken
 • Protocol Rekenen Wiskunde en Dyscalculie
 • Protocol bij Rouw, Verdriet en Overlijden
 • Protocol Sociale Media
 • Protocol Stichting Leergeld
 • Protocol Terugplaatsingsbeleid S(B)O – BAO
 • Protocol Veiligheid bij uitstapjes
 • Protocol Verzuim Primair Onderwijs Lelystad
 • Protocol voor het geven van VO adviezen
 • Protocol Zelfredzaamheid en Zindelijkheid
 • Protocol Ziek- en afmelden leerlingen