Nieuws uit het team

Uitleg werkwijze en uitvoering van het databord in groep 6.

Samen werken samen leren.
Niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten van de Windroos
zijn in ontwikkeling en leren met en van elkaar.