• Optimale ontwikkeling van elk kind
  • Altijd in actie!!
  • Een fijne schooltijd
  • Aandacht voor elkaar.
  • We vinden techniek leuk!!
  • We hebben aandacht voor het milieu.

Welkom op de website van obs De Windroos in Lelystad

De Windroos’ bestaat sinds 27 oktober 1975. De naam ‘De Windroos’ betekent dat de kinderen vanuit alle windrichtingen en culturen binnen Lelystad de weg naar onze school vinden en ook hun weg weer vinden in alle richtingen. De Windroos ligt in het noordelijke deel van Lelystad in de wijk ‘het Karveel’. De school is omgeven door veel groen. Samen met de openbare school ‘De Boeier’ verzorgt zij het onderwijs in de wijken Boeier, Karveel, Golfpark, Golfresort, Parkhaven, Houtribhoogte, de Noordzoom en de verdere noordelijke wijken en eventuele nieuwbouw in de nabije omgeving. Op De Windroos zitten ongeveer 230 leerlingen.

De Windroos is een openbare school en maakt deel uit van de stichting SchOOL, de Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad. Zij is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders. Het openbaar onderwijs geeft uw kind de kans om met behoud van eigen identiteit in aanraking te komen met opvattingen van anderen en/of andere culturen. Het kind in de klas met zijn leervragen staat centraal. De Windroos staat voor een optimale ontwikkeling van elk kind met al zijn specifieke kenmerken.