Medezeggenschap

Op de Windroos vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht en voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door de mailen naar mr.windroos@stichtingschool.nl

Agenda en notulen